Referat fra den 6-12-2019

  • Netværksmøde Klyngen ved Havet

  • 6. december 2019

  • Per, Kim D., Anita, Max, Jess, Bo

  • Bo

Punkt

Da der var en hel del afbud og lige så mange udeblivelser, blev mødet af en anden karakter end planlagt. Der er derfor ikke udarbejdet noget referat fra mødet.

Det er naturligvis helt legitimt, at være forhindret i at deltage på netværksmøderne. Dog vil jeg gerne opfordre til, at man sender afbud og ikke blot udebliver.

Kommende arrangementer

Kommende netværksmøde afholdes torsdag den 24.02. 2020 kl. 16.15. Invitation snarest.