Referat fra den 6-11-2019

 • Netværksmøde Klyngen ved Havet
 • 6. november 2019
 • Tommy, Karsten, Jens Peter, Per, Kim D., Anita, Erik, Bettina, Kim C., Max, Sine og Tina.
 • Bo

Punkt

 • Udarbejdelse af invitation til Kommunens iværksættere, sendes til Dorte Frandsen, Visitkerteminde, som sender invitationen til Iværksætterne.
  Bo – 30.11.19

 • Kontingent fastsat til kr. 250,00 årligt. Skrives ind i vedtægter. Opkræves når bankkonti er etableret.
  Kim og Bo – 27.11.19

 • Der arbejdes videre med Sparekassen Fyn ift. bankkonti.
  Karsten – 27.11.19

 • Klyngen ved Havets nye hjemmeside færdiggøres med bl.a. personligt log in for det enkelte medlem.
  Anita – 27.11.19

 • Hjemmesiden vil være foreningens kommunikationsplatform
  Alle

 • Klyngen ved Havets profilside på LinkedIn nedlægges
  Bo – 27.11.19

 • Der skal udarbejdes en form for afholdelse af møderne, lige som der skal arbejdes med indholdet på møderne.

  Følgende temaer blev bragt i spil:

  • Opbygning af relationer i netværket
  • Sikre at vi får delt kompetencer med hinanden
  • Tid til at netværke
  • Den varme stol / præsentationsstolen

  På det kommende netværksmøde, nedsættes grupper som udarbejder oplæg på de enkelte områder.
  Bo – 5.12.19

 • Midlertidige vedtægter for Klyngen ved Havet udarbejdes.
  Kim og Bo – 17.11.19

Kommende arrangementer

Ekstraordinær generalforsamling afholdes onsdag d. 27. 11. 2019. kl. 14.00. Indkaldelse snarest. – UDSAT
Kommende netværksmøde afholdes torsdag den 5.12. 2019 kl. 16.15. Invitation snarest.