Referat fra den 24-2-2020

  • Netværksmøde Klyngen ved Havet

  • 24. februar 2020

Punkt

Ansvarlig

Deadline

Det årlige kontingent er fastsat til kr. 250,00. Medlemmerne får tilsendt en faktura.

Anita

ASAP

Klyngen ved Havets profilside på LI fortsætter.

Bo

Løbende

Der blev udvalgt emner som gruppen fremadrettet skal arbejde med. Forberedelse med evt. indlægsholdere og arbejdsform sættes i gang

Bo

Løbende

Kommende arrangementer

Kommende netværksmøde afholdes tirsdag den 31. marts kl. 16.15 – 18.15