Få en freelance miljøingeniør til opgaver indenfor

  • Røg, støj og møg.
  • Love & regler.
  • Krav, tilladelser og godkendelser.
  • Opbygning og vedligeholdelse af systemer.
  • Dokumentation.

Om Kim Degn

Jeg har været beskæftiget i industrien siden jeg startede som maskinarbejderlærling. Efter Teknikum og 5 år i Silicon Valley tog jeg den 3-årige Miljøøkonom uddannelse og har siden været passioneret for at løse industriens miljøopgaver på en pragmatisk og praktisk måde. Ofte løses opgaverne ikke så praksis og teori hænger sammen og så bliver løsningerne alt for bekostelige eller vanskelige at arbejde med. Den måde arbejder jeg ikke på, jeg sørger for at alt er implementeret før procedurerne nedfældes.

Korrekt udførte miljøopgaver i industrien kan betale sig, som regel med en kortere tilbagebetalingstid end ventet.